Prefabrik Evlerde Elektrik

Prefabrik Evlerde Elektrik Tesisatının Önemi

Prefabrik Evlerde Elektrik tesisatında kullanılacak gereç ve aygıtlar( anahtar, priz, kablo, sigorta, boru vb.), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanmış olan bu konuya ait yönetmelik hükümlerine ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanmış ilgili teknik şartnamelere ve varsa ilgili Türk Standartlarına uygun olacaktır. Kullanılan malzemelerin istenen şartların ve standartların altında kalması durumunda gerekli iletim ve yalıtım şartları sağlanamaz ve kullanıcılar için hayati tehlikeler söz konusu olabilir.

Konutlarda salonlar (20 m²’den buyuk alanlı) ve mutfak icin en az ikişer, odalar ve banyo icin en az birer priz tesis edilmelidir.Bu şartlar ise mesken sakinlerinin doğrudan konfor ve yaşam kalitesini artırmaktadır.

Elektrik tesisatında yapılan hesaplamalarda priz güçleri en az 300W, aydınlatma gücü m² başına en az 12W(12V/m²) olarak belirlenecektir.

Aydınlatma ve priz iletkenleri ilgili şartlara göre en az 1.5 ve 2.5 mm² kesitli olacaktır.

Bu noktada yapılan hesaplamaların gerekli şartlara uygun olması, kullanılan iletkenin akım taşıma kapasitesinin de gerekli şartlara uygunluğunu sağlamaktadır.  Buda tesisatın güvenliği için olmazsa olmazdır. Aksi durumda iletken çekilen enerjiyi taşıyamaz ve büyük güvenlik riskleri oluşur.

Kabloların topraklanması için Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ndeki hükümler uygulanmalıdır. Topraklama, hem elektrik hattının ve tüm bileşenlerinin hem de mesken sakinlerinin can ve mal güvenliği için son derece önemlidir. Prefabrik yapılarda topraklama ise diğer yapı türlerine göre çok daha fazla önem arz etmektedir. Çünkü prefabrik evlerin tamamı iletken özelliği olan metal galvaniz sac malzemeden imal edilmekte ve duvarlarında dolgu malzemesi olarak yanıcı özelliği olan strafor kullanılmaktadır. Bu sebeple elektrik tesisatından doğacak bir tehlike büyük riskleri beraberinde getirecektir.

Makale İçeriği: Elektrik Elektronik Mühendisi Harun CEBECİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir